Sim Entertraining is in 2004 begin met die doel om innoverende onderrrig en opleidingsprodukte na die mark te bring. Die eerste was die Commercium bord spel wat gebruik word vir opleiding in die finansiële wêreld(entrepreneurskap, rekeningkunde, besigheid).

Die nuutste ontwikkeling is die ontwikkeling van YEE (entrepreneurskap), GrandSlam (tennis) en VIBA (gesondheid)

Sim Entertraining was started 2004 with the purpose to provide innovative training products. The first was the developement of the Commercium board game that is currently used in training (entrepreneurship, accounting, business) in the financial world.

The latest development is the development of YEE (entrepreneurship), GrandSlam (tennis) and VIBA (health)
Click on the menus to see more detail on the different games.